Skip to content

Shërbimi për klient: 048 55 22 22

Posta falas për të gjitha porositë në kosovë

News

Zaga Kosova Giveaway nr 2 - 22/jan/2024

by Edon Abdullahu 22 Jan 2024
Për të falënderuar komunitetin tonë Zaga Kosova, jemi të lumtur të shpallim fituesin e Giveaway nr 2.

Pas një periudhe emocionuese, sistemi automatik ka përzgjedh një fituese që do të përfitojë nga dhurata e mrekullueshme që kemi ofruar.

Nga data 15 e deri më 22 janar te gjithë pjesmarrëset kanë pasur mundësi te jenë fitues te 3 dhuratave nga Zaga Kosova

Fituesit jane perzgjedhur ne mënyrë te rëndomtë dhe kan përmbushur të gjitha rregullat e lojes me sukses.

🌞 @gonaafetijelume - Bluzë Me Vija - https://bit.ly/3O1A9ql
🌞 @_muh_a_ - VS Bare Vanilla - https://bit.ly/48wqxw4
🌞 @reidapalnikaj6 - Venova Shea Butter - https://bit.ly/3NWfbJn

Dëshirojmë ta falënderojmë çdo pjesëmarrës për angazhimin dhe pjesëmarrjen e tyre në këtë shans të jashtëzakonshëm. Jemi të lumtur që kemi një komunitet kaq fantastik dhe të përkushtuar!

Faleminderit për mbështetjen dhe pjesëmarrjen tuaj të vazhdueshme. Nuk shqetësoheni nëse nuk keni fituar kësaj radhe - shumë shpejt do të kemi edhe shpallje të tjera të mrekullueshme. Qëndroni të lidhur me ne për surpriza të tjera dhe aventura emocionuese!

Faleminderit përsëri për pjesëmarrjen tuaj të mrekullueshme dhe mbarëvajtjen e shkëlqyer të kësaj Giveaway. 🌈🌟

Zaga është platforme online që ofron produkte të cilësisë së lartë në veshmbathje dhe kozmetike se shpejti edhe shume kategori te tjera. Zaga ka prioritet sherbimin ndaj klientëve dhe sjelljen e produkteve unike, shumica e produkteve gjinden ne stok dhe arrijne tek ju per ma pak se 24 ore nga koha e porosise.
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
Compare
Product SKUDescription Collection Availability Product Type Other Details
this is just a warning
Shopping Cart
0 items